2ο Εργαστηριακό Κέντρο Λάρισας

Σχετικά με εμάς..

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Λάρισας ιδρύθηκε στις 17 Ιουνίου 2020, με την απόφαση Αριθμ. Φ11/75710/Δ4, σχετικά με την ίδρυση ΕΠΑ.Λ. και τον ορισμό Εργαστηριακών Κέντρων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Στεγάζεται στην οδό Πλούτωνος  24 και Αιόλου στη Λάρισα, στον ίδιο χώρο που στεγάζεται και το 4ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Λάρισας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων, ένα Εργαστηριακό Κέντρο εξυπηρετεί δύο ή περισσότερα ΕΠΑ.Λ. 

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Λάρισας εξυπηρετεί το 4ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Λάρισας και το 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας.